ITEM # 100653

Kai Linz Floating Diamond Necklace

White Gold Single Oval Floating Diamond Necklace

NEW ARRIVALS

.

Explore Now